Frågor & svar

När du tecknat avtal med Rena Hem är vårt mål att börja leverera tjänsten omgående enligt överenskommelse. Städtjänsten levereras genom att samma person utför den regelbundna städningen ute hos dig som kund (bortsett från semester, sjukdom eller vab).

För att du alltid ska få din städning levererad kan det hända att en vikarie kommer hem till dig och detta får du alltid information om innan.

Du som kund ska tillhandahålla med städredskap samt medel. Personalen lämnar en lapp med information om något behöver införskaffas till nästkommande tillfälle.

Vid första tillfället erhålls ett startpaket med trasor samt mopp. Dessa trasor ska tvättas mellan städtillfällena så att vi har rena inför varje städtillfälle.

Viktigt även för dig som kund är att kontinuerligt uppdatera oss om förändringar i hemmet såsom renoveringsarbeten, införskaffande av husdjur etc. information som är viktig för oss för att kunna utföra våra tjänster på ett bra och säkert sätt.

Vid avslut av tjänsten är uppsägningstiden 30 dagar. Därefter kan timmar som finns sparade i timbanken nyttjas.

Kunden har möjlighet att avboka ett eller flera städtillfällen. Vid avbokning placeras det icke utförda tillfället i Kundens timbank och kan sedan nyttjas vid senare tillfälle. Dessa innestående timmar kan användas för extratjänster utöver den kontinuerliga städningen såsom storstädning, fönsterputs, trädgårdstjänster etc. Avbokning sker genom att mejla info@renahem.se

Akut avbokning 

Vid avbokning inom 24 timmar debiteras städningen fullt som utebliven städning. Kontakta oss på info@renahem.se alternativt ring till vårt kontor 08-630 00 20.
Växeln är öppen 06.45-18.00.
På fakturan syns då posten – ”utebliven städning”

Särskilda omständigheter

Vid vissa typer av avbokningar (såsom särskilda omständigheter/sjukdomsfall som av olika anledningar kan riskera hälsan/välmåendet hos våra medarbetare) förbehåller vi oss rätten att Avstå från att leverera tjänsten. Tillfället kommer då att avbokas till kundens Timbank.

För att vi skall kunna utföra ett bra arbete i ditt hem så är det viktigt att vi har rätt hjälpmedel.

Nedan kan du se vad du bör ha hemma för att vi skall kunna utföra uppdraget med bästa resultat:

 • En bra dammsugare med samtliga munstycken
 • Dammsugarpåsar
 • Svampar
 • En diskborste till städning
 • Hink
 • Diskmedel
 • Ugnsrengöringsmedel (vid storstädning)
 • Såpa
 • Fönsterspray (för glasytor och speglar etc.)
 • Badrumsrengöringsmedel
 • Toalettrengöringsmedel, t.ex. WC-anka
 • CIF cream

Rena-Hem tillhandahåller vid start följande:

 • Mopp (komplett med teleskopskaft och moppduk)
 • Microdukar (3-pack)
 • Microlight köksduk (2 st)
 • Spegelduk

Trasorna tvättas efter städning i 40 eller 60 grader utan sköljmedel. Vi uppskattar att redskapen är rena och att microdukarna tvättas mellan städtillfällena.

På helgdagar utför vi inte några tjänster. Ditt nästa städtillfälle infaller enligt ordinarie överenskommet schema. Om du vill flytta ett tillfälle som infaller på en helgdag ber vi dig kontakta oss i god tid, och senast två veckor i förväg.

Följande dagar ställs städningen automatiskt in:

Nyårsdagen, trettondagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelfärds dag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Observera att klämdagar har vi öppet som vanligt, och vi tillämpar heller inga halvdagar.

Rena Hem utför även engångsuppdrag såsom veckostädning, storstädning, byggstädning, flyttstädning, fönsterputs & trädgårdstjänster.

Vid dessa uppdrag kan det tillkomma avgifter för framkörning & servicehantering.

Vid frågor kontakta oss gärna.

Din trygghet och säkerhet är viktig för oss eftersom ditt hem är vår arbetsplats. För att du ska känna dig trygg när du anlitar Rena Hem har vi fasta rutiner för hur vi hanterar nycklar, larm, koder och andra personliga uppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Informationen består av köpta och genomförda tjänster som Rena Hem eller samarbetspartners genomfört. Rena Hem använder personuppgifter som kunden lämnat i syfte att uppfylla sin leverans av tjänsten mot kunden.

Vår personal

Vi ställer höga krav på vår personal, därför rekryterar vi personal som kan och vill utvecklas i ett serviceyrke. Vi internutbildar all vår personal löpande för att kunna utföra tjänsterna professionellt. Alla som arbetar hos oss har skrivit under avtal om tystnadsplikt. Vår personal är anslutna till kollektivavtal via kommunal fackförbund.

Om något skulle hända

Rena Hem har försäkringar som täcker eventuella skador på person och egendom som Rena Hems personal orsakar. All vår personal är försäkrad under arbetstiden samt på väg till och från arbetet. Rena Hem har fullt personalansvar. Rena Hem har också medlemskap i Almega Tjänsteförbundet och Svenskt Näringsliv.

Vi på Rena Hem erbjuder att kvittera ut nycklar.

 • Rena Hem märker nycklarna med SST polisbricka samt ett id-nummer kopplat till kund.
 • Av säkerhetsskäl finns inga personliga uppgifter som namn eller adress på nyckeln.   
 • Vid eventuell förlust av nyckel erbjuds byte av lås.
 • Nyckeln kan kvitteras både digital via mejl eller genom att fylla i nyckelkvittenserna i din pärm du fått vid hembesöket.

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Villkor för avdraget?

 • Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
 • Du måste ha betalat för ditt rutarbete
 • Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige, vilket betyder att du betalar skatt för samtliga inkomster i Sverige

Hur går det till?

Du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion. Skatteverket meddelar även dig att vi som företag har begärt RUT-avdrag. Du som kund behöver alltså inte göra någonting för att erhålla ditt RUT-avdrag.

Hur stort är avdraget?

Sedan 1 juli 2019 kan du erhålla totalt 50 000 kr i RUT-avdrag. Observera att ROT- och RUT-avdrag tillsammans är på max 50 000 kr/person.

För vilka tjänster?

Du får skattereduktion på exempelvis följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, fritidshus eller hos dina föräldrar:

 • Städning
 • Tvättning
 • Gräsklippning
 • Snöskottning
 • Trädgårdsarbete
 • Flyttjänster
 • Fönsterputs

För mer information besök Skatteverkets hemsida eller kontakta oss på Rena Hem så hjälper vi er med era frågor!

Vid början av varje månad kommer fakturan avseende tjänster som utförts föregående månad. Betalning ska tillhanda oss den 30:e varje månad. På fakturan har vi dragit av för RUT.

Vi erbjuder autogiro, e-faktura samt faktura via e-post. Detta ansöker du om via din internetbank. Sök på ”Etablerat 2007 Rena Hem AB”.

Vid pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift om 30 kr.

Vid fakturafrågor mejla gärna ekonomi@renahem.se eller kontakta oss på 08-630 00 20.

 

AVTAL OM HEM- OCH FAMILJESERVICE

FÖR PRIVATPERSON

Parter

Etablerat 2007 Rena Hem AB, Polygonvägen 1 187 66 TÄBY, tel. 08-630 00 20, org.nr 556734-0939, (nedan kallat Rena Hem). Kunden, närmare angiven på omstående sida (nedan kallad Kunden).

Bakgrund

Rena Hem verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av Rena Hems tjänster och parterna har med anledning här av kommit överens om följande:

 

 1. UTBUD AV TJÄNSTER 

1.1 Rena Hem tillhandahåller följande tjänster:

 1. a) Hemservice, vilken benämning i detta avtal innebär städning, strykning, fönsterputs samt annat hushållsarbete som Rena Hem och Kunden i samråd kommer överens om.
 2. b) Familjeservice, vilken benämning i detta avtal innebär barnpassning samt annat arbete som Rena Hem och Kunden i samråd kommer överens om.

1.2 De av ovan uppräknade tjänster som Rena Hem specifikt tillhandahåller åt Kunden enligt detta avtal framgår av separat överenskommelse mellan Kunden och Rena Hem.

 

 1. ÅTAGANDE

2.1 Rena Hem förbinder sig att utföra överenskomna Hem- eller Familjeservicetjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Rena Hem skall vid utförandet av Hemservice eller Familjeservice använda sig av kompetent och lämplig personal.

2.2 Kunden skall informera och samråda Rena Hems personal om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.3 Rena Hem äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Rena Hem skall dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Rena Hem inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och bra sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Rena Hem eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

2.4 Rena Hem förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Rena Hems personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker, skall Kunden utge ett vite till Rena Hem motsvarande tre heltidsmånadslöner (enligt gällande anställningsavtal med Rena Hem) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med närstående avses i detta avtal:

 1. a) den som är gift eller sammanboende med Kunden
 2. b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden

 

 1. AVGIFTER OCH ÖVRIGA BETALNINGSVILLKOR

3.1 Kunden skall till Rena Hem utge ersättning för utförd Hem- och Familjeservice enligt gällande priser.

3.2 Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning skall ske senast inom tio (10) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande det var vid tid gällande diskontot med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

3.3 Rena Hem äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Sådan höjning skall meddelas Kunden skriftligen senast tre (3) månader i förväg. Rena Hem äger rätt att, i det fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dag ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. Rena Hem skall i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.

3.4 Anmärkningar på Rena Hems fakturor skall skriftligen vara Rena Hem tillhanda senast 8 dagar efter fakturadatum.

3.5 Om skatteverket nekar Rena Hem utbetalning gällande utfört arbete hos kunden är kunden skyldig att stå för hela arbetskostnaden samt övriga avgifter själv.

3.6 Vid pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift om 30 kr.

 

 1. AVBOKNING AV SERVICETILLFÄLLE

4.1 Kunden har möjlighet att avboka ett servicetillfälle. Vid avbokning placeras det icke utförda tillfället i Kundens timbank och kan sedan nyttjas vid senare tillfälle. Dessa innestående timmar kan användas för extratjänster utöver den kontinuerliga städningen såsom storstädning, fönsterputs, trädgårdstjänster etc.

4.2 Vid avbokning inom 24 timmar debiteras städningen fullt som utebliven städning.

4.3 Vid vissa typer av avbokningar (såsom särskilda omständigheter/sjukdomsfall som av olika anledningar kan riskera hälsan/välmåendet hos våra medarbetare) förbehåller vi oss rätten från att leverera tjänsten. Tillfället kommer då att avbokas till kundens timbank.

 

 1. REGLERING AV TIMBANK

5.1 Kunden kan maximalt placera fem (5) stycken servicetillfällen i timbanken. I de fall Kunden placerar mer än fem (5) stycken servicetillfällen i timbanken kommer de överskjutande tillfällena att ses som förbrukade.

5.2 Har Kunden timmar kvar i timbanken vid uppsägning av avtal med Rena Hem har Kunden rätt att nyttja samtliga inneståendetimmar i timbanken senast 90 dagar efter att abonnemanget avslutas. Om det efter 90 dagar för avslut av abonnemanget finns innestående timmar i Kundens timbank kan Kunden inte få ekonomisk ersättning för dessa.

 

 1. ANSVAR

6.1 Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av vår personal. För att kunna framställa anspråk på ersättning skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Rena Hem därom

6.2 Vi svarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet

 

 1. BEFRIELSEGRUND

7.1 Rena Hem har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Rena Hem kan visa att fel eller dröjsmål beror på omständighet utanför Rena Hems kontroll och som inte skäligen kunde förutses då avtalet träffades.

 

 1. AVTALSTID

8.1 Detta avtal gäller från undertecknandet och löper därefter tills vidare. Var och en av parterna kan säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen. Minsta möjliga bindningstid är dock tre (3) månader.

 

 1. UPPSÄGNING PGA AV AVTALSBROTT

9.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

 1. a) Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller
 2. b) Om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

 

 1. ÖVRIGT

10.1 Du äger inte rätt att utan Rena Hems skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

10.2 Rena Hem har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

10.3 Meddela oss omedelbart om ändring av adress, telefonnummer, portkod, larmkoder etc. eller andra uppgifter som är väsentliga för att utföra tjänsten.

10.4 Kontakta oss på skriftligen till info@renahem.se eller posta till Rena hem AB, Box 7339, 187 14 Täby.
Per telefon på 08 – 630 00 20

 

 1. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

11.1 Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Informationen består av köpta och genomförda tjänster som Rena Hem eller samarbetspartners genomfört.

11.2 Rena Hem använder personuppgifter som kunden lämnat i syfte att uppfylla sin leverans av tjänsten mot kunden.

  

 1. TVIST

12.1 Om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. 

12.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

 

 1. ÄNDRING AV VILLKOREN

 13.1 Utöver vår rätt att ändra priserna enligt punkt 3.3, har vi också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om vi ändrar villkoren kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft

Läs vad våra kunder tycker

Vi är väldigt populära bland våra kunder.
Läs vårt omdömme på reco.se.

Bli kontaktad av oss!

Skriv in telefonnummer och e-mail så hör vi av oss.

@